O MNIE

Jestem adwokatem od 2010 r., zajmującym się sprawami związanymi z dochodzeniem odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych.

Miałeś wypadek i nie wiesz co dalej zrobić. Przyjdź do mnie. Pomogę zebrać dokumentację medyczną, zgłoszę szkodę do właściwego ubezpieczyciela, a TY dostaniesz pieniądze.


Oferuję:

  • bezpłatna analiza dokumentów,
  • profesjonalna obsługa na każdym etapie sprawy,
  • wieloletnie doświadczenie,
  • dojazd do klienta,
  • w uzasadnionych przypadkach zapłata honorarium po uzyskaniu odszkodowania.

Ponadto w 2011r. uzyskałam tytuł magistra prawa kanonicznego na Uniwesytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pracę magisterską pisałam pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Henryka Stawniaka na temat niezdolności psychicznej do zawarcia małżeństwa kościelnego na podstawie kan. 1095 p. 3.

Na podstawie tego kanonu najczęściej są orzekane przez sądy kościelne stwierdzenia nieważności małżeństwa kanonicznego.


Stwierdzenie nieważności małżeństwa – instytucja prawa kanonicznego, polegająca na zbadaniu w trybie procesowym, czy małżeństwo zostało zawarte zgodnie z normami prawa kanonicznego.

Należy pamiętać, że w prawie kanonicznym nie istnieje termin: „rozwód kościelny”, „unieważnienie małżeństwa”. Sąd biskupi w trakcie postępowania stwierdza fakt, że małżeństwo od początku nie istniało.


Zakres usług:

  • konsultacja prawna,
  • sporządzenie skargi powodowej,
  • sporządzenie odpowiedzi na skargę powodową,
  • reprezentacja strony przed sądem kościelnym jako pełnomocnik i adwokat