ROZWÓD KOŚCIELNY

Stwierdzenie nieważności małżeństwa – instytucja prawa kanonicznego, polegająca na zbadaniu w trybie procesowym, czy małżeństwo zostało zawarte zgodnie z normami prawa kanonicznego.

Należy pamiętać, że w prawie kanonicznym nie istnieje termin: „rozwód kościelny”, „unieważnienie małżeństwa”. Sąd biskupi w trakcie postępowania stwierdza fakt, że małżeństwo od początku nie istniało.

  • konsultacja prawna,
  • sporządzenie skargi powodowej,
  • sporządzenie odpowiedzi na skargę powodową,
  • reprezentacja strony przed sądem kościelnym jako pełnomocnik i adwokat