ODSZKODOWANIE I ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA NIESŁUSZNY ARESZT

Jeśli zostałeś niesłusznie aresztowany, należy Ci się odszkodowanie i zadośćuczynienie.