USZKODZENIE CIAŁA W WYPADKU KOMUNIKACYJNYM

Jeśli byłeś:

  • pasażerem samochodu, taxi, autobusu, tramwaju, metra, busa
  • pieszym,
  • rowerzystą,
  • byłeś kierowcą pojazdu, ale nie byłeś sprawcą wypadku,
  • byłeś pasażerem pojazdu sprawcy wypadku, nawet jeżeli sprawca jest Twoim małżonkiem, krewnym bądź znajomym (z wyjątkiem tzw. przewozu z grzeczności)

możesz się domagać z OC sprawcy wypadku

  • odszkodowania,
  • zadośćuczynienia,
  • renty,
  • zwrotu kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem do nowego zawodu.