WYPADEK W DRODZE DO/Z PRACY

Jeśli na skutek nieszczęśliwego wypadku w drodze do lub z pracy doznałeś uszczerbku na zdrowiu, a twoje rzeczy uległy zniszczeniu, możesz domagać się odszkodowania.